CORONA UPDATE 01/04: Paassportkamp kan doorgaan

UPDATE 01/04

Paassportkamp 2021
Na eerdere persberichten over de annulatie van alle sportkampen georganiseerd door de stad Oudenaarde hebben we groen licht gekregen en kan het paaskamp dat door KASVO ingericht wordt van maandag 12 tot en met woensdag 14 april dus doorgaan. Uiteraard mits het naleven van strikte regels maar als iedereen zich daaraan houdt, kunnen we 108 kinderen hopelijk een heel fijne stage aanbieden.

Alle ouders mogen nog een persoonlijke mail verwachten met de instructies. Mailbox in de gaten houden, is de boodschap!


UPDATE 22/03

Regeling paasvakantie
De recreanten o.l.v. Betty kunnen tijdens de paasvakantie verder blijven trainen op woensdagavond.

Ook de kangoeroes kunnen tijdens de paasvakantie verder naar de training blijven komen, rekening houdend met onderstaand schema

1e week paasvakantie

  • training kan-ben-pup op 07/04 – en dit volgens de huidige regeling (kleine vaste groepjes)
  • training min op 09/04 – ook volgens de huidige regeling (kleine vaste groepjes)

2e week paasvakantie

  • geen training voor kan-ben-pup op woe 14/04 wegens paasstage
  • wel training voor min op vrij 16/04 volgens de huidige regeling (kleine vaste groepjes)

UPDATE 19/03

Paassportkamp 2021
Met spanning hebben we de nieuwe richtlijnen van het COVID-19 overlegcomité van 19/03/2021 afgewacht. Na enig overleg hebben we goed nieuws: het Paassportkamp kan – zoals het er nu uitziet – doorgaan!

We zijn volop bezig met een reorganisatie (trainen moet nu immers in groepjes van max 10 atleten i.p.v. 25) om de stage Corona-proof en conform de nieuwe maatregelen te kunnen aanbieden.

Meer nieuws volgt in afzonderlijke mails die naar alle ingeschreven atleten zal worden toegestuurd.


UPDATE 13/03:

Vandaag kwam de Vlaamse Atletiekliga met een update over atletiekwedstrijden en trainingen in groep.

Hierbij zijn de volgende beslissingen genomen:

Atletiekwedstrijden:
In de huidige tijdslijn zien wij als Vlaamse Atletiekliga geen mogelijkheden om atletiekcompetitie te organiseren en beslissen daarom om alle wedstrijden in april te annuleren. Indien na het Overlegcomité op 26 maart een opening gecreëerd wordt, zal de Vlaamse Atletiekliga werk maken om op korte termijn micromeetings binnen de clubs te organiseren om zo toch extra wedstrijdkansen te kunnen bieden aan de atleten. De exacte modaliteiten hiervan hangen, net als de andere beslissingen, af van het kader dat geboden wordt door de overheid. Een volgende beslissing over de wedstrijden communiceren wij in de week van 29 maart.

Het volledige bericht kan je hier terugvinden.

Jeugdtrainingen KAN-BEN-PUP-MIN:
KASVO heeft besloten het advies van de Vlaamse regering te volgen : 1 hobby per kind blijft de aanbeveling, zeker tot de paasvakantie. Opdat de scholen open zouden kunnen blijven en onze paasstage zou kunnen doorgaan, blijft voorzichtigheid de boodschap.

We hopen op de solidariteit en de eerlijkheid van alle ouders, zeker in deze periode waarin opnieuw meer besmettingen worden vastgesteld. Concreet betekent dit dat KASVO tot aan de paasvakantie blijft bij 1 jeugdtraining per categorie per week en dit in de reeds bestaande vaste groepjes van +/- 10 personen.

Er worden voorlopig geen ‘nieuwe’ atleten toegelaten tot deze groepjes. Begin april wordt de situatie herbekeken en zal verder nieuws volgen.

Dank voor jullie begrip !

Atletiektrainingen vanaf 19 jaar:
Sinds maandag mogen ook personen vanaf 19 jaar in openlucht samenkomen met tien personen, waardoor outdoor sporten in groepjes van tien personen mogelijk is. Deze versoepeling biedt meer ademruimte aan de clubs bij het organiseren van trainingen. Opgelet, bij deze leeftijdscategorie wordt de trainer wel meegerekend in dat maximum aantal personen.


UPDATE 02/02:

Ondertussen zijn de richtlijnen i.v.m. de beperking van de naschoolse activiteiten bekrachtigd en in een ministerieel besluit gegoten. De nieuwe maatregelen zijn op 1 februari in voege getreden.

Enkel de jeugdatleten die een persoonlijke mail hebben ontvangen worden toegelaten op training! Dus best mailbox checken en eventueel ook de spam-map? Wie niet inschreef via de tool of aangaf niet te komen trainen, wordt dus ook niet verwacht en zal terug huiswaarts moeten keren. …

De volledige regeling vind je in dit bericht. Dit geldt voorlopig voor twee weken. Voor de overige atletengroepen blijft alles bij het ‘oude’.


UPDATE 28/01:

Belangrijk bericht in verband met de beperking van naschoolse activiteiten.


UPDATE 07/01:

Volgens de huidige coronaregels mogen alleen de ‘kinderen tot 13 jaar’ samen sporten in georganiseerd verband. Een zeer rigide toepassing van de leeftijdsregels zou betekenen dat onze miniemen die in 2021 13 jaar worden, vanaf hun verjaardag moeten uitgesloten worden van trainingen of wedstrijden.

Er is echter goed nieuws: de overheid (Minister Weyts) verduidelijkte via de VAL dat jonge sporters die 13 jaar worden in 2021 in groep mogen blijven trainen tot het einde van het lopende sportseizoen. Concreet betekent dit dat onze tweedejaars miniemen ook na hun 13de verjaardag in groep mogen blijven trainen (en aan de paas- en zomerstage kunnen deelnemen).


UPDATE 12/12:

Vanaf woensdag 16/12 zijn er opnieuw trainingen voor alle jeugdatleten op de klassieke trainingsdagen. De trainingsuren blijven echter licht gewijzigd, om niet te veel atleten op hetzelfde moment in het stadion te hebben:

kangoeroesenkel op woensdag van 16u55 tot 17u55
benjaminsop woensdag en vrijdag van 16u55 tot 17u55
pupillenop woensdag en vrijdag van 18u05 – 19u30
miniemenop woensdag en vrijdag van 18u10 tot 19u35

OPMERKINGEN:
* Er zijn geen jeugdtrainingen op vrijdagen 25 december en 1 januari.
* De kangoeroes trainen niet tijdens de Kerstvakantie.


UPDATE 14/11:

Vanaf zondag 15/11 kunnen opnieuw kampnummers worden getraind, doch enkel na afspraak met de betrokken trainers

Vanaf woensdag 18/11 geldt volgende regeling voor alle jeugdatleten (ook tweedejaars miniemen):

kangoeroesenkel op woensdag van 16u55 tot 17u55
benjaminsenkel op vrijdag van 16u55 tot 17u55
pupillenenkel op woensdag van 18u05 – 19u30
miniemenenkel op vrijdag van 18u05 tot 19u30

UPDATE 04/11:

Vanaf zaterdag 07/11 mogen competitieatleten vanaf de cadettencategorie individueel of in groepjes van maximaal 4 atleten van de piste gebruikmaken op woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag tussen 12 en 17u, doch enkel voor het trainen van loopnummers.

De atleten dienen zich daarvoor vooraf aan te melden bij hun trainer Ilse, Audrey, Marc of Tim en de goedkeuring van die trainer af te wachten.


Voor de jeugdatleten houdt de huidige regeling aan tot en met vrijdag 13 november.
Op zaterdag 14 november komt er een nieuwe update.


UPDATE 29/10: Aanpassing clubwerking volgens de door de Vlaamse Overheid aangekondigde maatregelen van dinsdag 27 oktober 2020. Met onmiddellijke ingang en tot nader bericht zijn er:

enkel nog trainingen voor kangoeroes, benjamins, pupillen en eerstejaars miniemen (° 2009)

op woensdag 4 november (schoolvakantie) is er geen training voor kangoeroes

op woensdag 11 november (wettelijke feestdag) is er geen training

Er staat momenteel geen vaste einddatum op de extra maatregelen van de Vlaamse Overheid, dit zal afhangen van de evolutie van de cijfers.


Graag vragen wij uw aandacht voor onderstaande richtlijnen; op die manier hopen we dat alle atleten veilig kunnen blijven sporten.

INGANG en UITGANG

Het zwarte hekken (hoofdingang) zal enkel gebruikt worden als INGANG, het groene hekken (parking) zal gebruikt worden als UITGANG.

PARKING BURGEMEESTER THIENPONTSTADION

De parking zal enkel toegankelijk zijn voor trainers en medewerkers. Op die manier kunnen de atleten veilig langs het groene hek de accommodatie verlaten.

JEUGD

Jeugdatleten verzamelen terug aan de hoofdingang en zullen worden opgehaald door hun trainer. Op het einde van de training zullen zij terug naar de uitgang begeleid worden. Om samenscholing (van zowel ouders als atleten) zo veel mogelijk te vermijden, komen er lichte wijzigingen in de trainingsuren van de jeugdcategorieën. Mogen wij vragen deze strikt te respecteren:

kangoeroes en benjamins16u55 – 17u55
pupillen18u00 – 19u25
miniemen18u10 – 19u35

Bij het wachten aan de toegangspoort vragen we de ouders om onderling voldoende afstand te houden en steeds een mondmasker te dragen.

PUBLIEK

Op de accommodatie is er geen publiek toegelaten.

ATLETEN VANAF CADET

Georganiseerde trainingen voor atleten vanaf 13 jaar zijn verboden.

KLEEDKAMERS

De kleedkamers zijn gesloten.

KANTINE

De kantine is gesloten.