CORONA UPDATE 25/08: Recreanten kunnen groepstrainingen hernemen vanaf 01/09 tot 31/10

UPDATE 25/08

TRAINING RECREANTEN
Atleten die bij de recreantengroep van Betty trainen, kunnen de groepstrainingen hernemen vanaf 01/09/2021 tot 31/10/2021


UPDATE 07/08

Sinds begin juli is de KASVO kantine opnieuw open op woensdag en vrijdag.
Sinds midden juli mogen de kleedkamers en douches opnieuw gebruikt worden.

JEUGDTRAININGEN
Ook nu de jeugdtrainingen weer georganiseerd worden zoals voor het corona-tijdperk, behouden we het ophalen van de jeugdatleten aan het zwarte hekken.

De binnenparking blijft dus ontoegankelijk voor ouders van jeugdatleten. Enkel trainers/clubmedewerkers en de atleten van de oudere leeftijdsgroepen worden toegelaten. Dit verhoogt in belangrijke mate de veiligheid van onze jongeren.

Eenmaal alle atleetjes door de trainers zijn opgehaald, kunnen ook de ouders naar binnen om plaats te nemen in de tribune of in de kantine (terug OPEN: gaat normaal gezien open rond 18u, gebeurlijk vroeger)!

Welkom terug!


UPDATE 16/06

Overzicht van de jeugdtrainingen in juni-juli-augustus: https://www.kasvo.be/jeugdtrainingen-juni-juli-augustus-een-overzicht/


UPDATE 06/06

Komende maanden gaan er enkele versoepelingen in:

 • Vanaf 09/06: Niet-wedstrijdatleten (joggers, recreanten) kunnen terug op de pistes (rood/grijs) trainen en de rompstabilisatie op het terrein herstarten
 • Vanaf 25/06: onder voorbehoud – Heropening kantine (weliswaar aan tafeltjes van 4 die op anderhalve meter van elkaar staan)
 • Vanaf 07/07: Hernemen van het normale trainingsschema van de jeugd met voor ben-pup-min terug 2 trainingen/week
  • Op woe: kan/ben van 16u45 tem 17u45 en pup/min van 17u45 tem 19u15
  • Op vrij: ben van 16u45 tem 17u45 en pup/min van 17u45 tem 19u15

* Door voetbalwedstrijden is er geen training op de piste mogelijk op woensdag 23/06 (uitgezonderd kangoeroes en benjamins), dinsdag 13/07, woensdag 21/07 en woensdag 04/08.

* Door voetbalwedstrijden is de kasvo-kantine sowieso gesloten op woensdag 21/07 en woensdag 04/08.


UPDATE 05/05

Vanaf woensdag 12/05 zijn er opnieuw enkele wijzigingen voor de jeugdtrainingen:

Beste ouders,

Het Overlegcomité herbevestigt dat vanaf 8 mei activiteiten in georganiseerd verband (bijv. sportclub of vereniging) met maximaal 25 personen buiten mogelijk worden en dit voor alle leeftijden, maar zonder publiek. Vandaar zullen wij vanaf volgende week (dus vanaf de eerstvolgende training op 12/05/2021) de trainingen opnieuw herschikken. Hierbij houden we rekening met de volgende factoren:

 • De Covid-pandemie is nog niet voorbij: we moeten het dus veilig houden.
 • We kunnen verwachten dat in de zomermaanden verdere versoepelingen zullen worden doorgevoerd.
 • Aan sommige hobby’s is een einde gekomen waardoor er voor een aantal kinderen weer ruimte en tijd vrijkomt om aan atletiek te doen.
 • Het aantal atleetjes per groep mag toenemen tot maximum 25 per groep, maar het moet voor de trainers haalbaar blijven om de atleetjes een kwaliteitsvolle training aan te bieden.
 • Ook de oudere atleten kunnen in groepen van 25 hun trainingen hervatten waardoor er meer volk op de piste zal verschijnen.

Alle kinderen zijn terug welkom op de training ; we beperken ons dus niet langer tot de atleetjes die zich enige tijd geleden aangemeld hebben via het tooltje en aangaven atletiek als enige hobby te beoefenen.

Om een betere spreiding van het aantal atleten op de piste te bekomen – en rekening houdend met het feit dat ook de oudere atleten hun trainingen in groepen tot 25 mogen hervatten – houden we het voorlopig bij 1 training/categorie/week.

kangoeroeswoensdag van 16u45 tot 17u45
pupillenwoensdag van 17u45 – 19u15
benjamins vrijdag van 16u45 tot 17u45
miniemenvrijdag van 17u45 tot 19u15
 • Ouders kunnen de training nog steeds niet bijwonen.
 • De jaarlijkse rustpauze zouden we inlassen in de periode 7 t.e.m. 18 juni (m.a.w. geen training op 9, 11, 16 en 18 juni) en niet – zoals andere jaren – in de vakantiemaanden (waarin er wellicht versoepelingen zullen doorgevoerd worden) (behalve de laatste week van juli waarin de zomerstage plaatsvindt).

Wij danken jullie allemaal voor de welwillendheid waarmee jullie de steeds weer wisselende regelingen perfect naleven! Mede dankzij jullie kunnen wij de kinderen verder veilig laten trainen in deze lange covid-periode. Ook dank voor al wie zijn kinderen na een hoogrisico-contact niet naar de training brengt/heeft gebracht !


UPDATE 16/04

Amateurcompetitie nog niet mogelijk
Op woensdag 16/04 kwam het Overlegcomité samen om de ‘Paaspauze’ te evalueren en mogelijke versoepelingen te verkondigen. Over de heropstart van competitie voor amateursporters werden er nog geen concrete beslissingen genomen. Hierdoor verlengt de VAL de competitiestop tot en met 7 mei.

Volgende wedstrijden worden hierdoor geannuleerd:
– BK Universitairen (1mei)
– Beker van Vlaanderen (Cad/Sch) (2 mei)
– Beker van Vlaanderen (AC) (8-9 mei)

Het BK 10.000m en BK 3.000m steeple voor vrouwen wordt uitgesteld naar 12 juni en zal plaatsvinden in Gentbrugge.

Van zodra er versoepelingen aangekondigd worden, zal de VAL alle opties bekijken om mogelijke alternatieve wedstrijdformules aan te bieden (vb. micromeetings).


UPDATE 22/03

Regeling paasvakantie
De recreanten o.l.v. Betty kunnen tijdens de paasvakantie verder blijven trainen op woensdagavond.

Ook de kangoeroes kunnen tijdens de paasvakantie verder naar de training blijven komen, rekening houdend met onderstaand schema

1e week paasvakantie

 • training kan-ben-pup op 07/04 – en dit volgens de huidige regeling (kleine vaste groepjes)
 • training min op 09/04 – ook volgens de huidige regeling (kleine vaste groepjes)

2e week paasvakantie

 • geen training voor kan-ben-pup op woe 14/04 wegens paasstage
 • wel training voor min op vrij 16/04 volgens de huidige regeling (kleine vaste groepjes)


UPDATE 13/03:

Vandaag kwam de Vlaamse Atletiekliga met een update over atletiekwedstrijden en trainingen in groep.

Hierbij zijn de volgende beslissingen genomen:

Atletiekwedstrijden:
In de huidige tijdslijn zien wij als Vlaamse Atletiekliga geen mogelijkheden om atletiekcompetitie te organiseren en beslissen daarom om alle wedstrijden in april te annuleren. Indien na het Overlegcomité op 26 maart een opening gecreëerd wordt, zal de Vlaamse Atletiekliga werk maken om op korte termijn micromeetings binnen de clubs te organiseren om zo toch extra wedstrijdkansen te kunnen bieden aan de atleten. De exacte modaliteiten hiervan hangen, net als de andere beslissingen, af van het kader dat geboden wordt door de overheid. Een volgende beslissing over de wedstrijden communiceren wij in de week van 29 maart.

Het volledige bericht kan je hier terugvinden.

Jeugdtrainingen KAN-BEN-PUP-MIN:
KASVO heeft besloten het advies van de Vlaamse regering te volgen : 1 hobby per kind blijft de aanbeveling, zeker tot de paasvakantie. Opdat de scholen open zouden kunnen blijven en onze paasstage zou kunnen doorgaan, blijft voorzichtigheid de boodschap.

We hopen op de solidariteit en de eerlijkheid van alle ouders, zeker in deze periode waarin opnieuw meer besmettingen worden vastgesteld. Concreet betekent dit dat KASVO tot aan de paasvakantie blijft bij 1 jeugdtraining per categorie per week en dit in de reeds bestaande vaste groepjes van +/- 10 personen.

Er worden voorlopig geen ‘nieuwe’ atleten toegelaten tot deze groepjes. Begin april wordt de situatie herbekeken en zal verder nieuws volgen.

Dank voor jullie begrip !

Atletiektrainingen vanaf 19 jaar:
Sinds maandag mogen ook personen vanaf 19 jaar in openlucht samenkomen met tien personen, waardoor outdoor sporten in groepjes van tien personen mogelijk is. Deze versoepeling biedt meer ademruimte aan de clubs bij het organiseren van trainingen. Opgelet, bij deze leeftijdscategorie wordt de trainer wel meegerekend in dat maximum aantal personen.


UPDATE 02/02:

Ondertussen zijn de richtlijnen i.v.m. de beperking van de naschoolse activiteiten bekrachtigd en in een ministerieel besluit gegoten. De nieuwe maatregelen zijn op 1 februari in voege getreden.

Enkel de jeugdatleten die een persoonlijke mail hebben ontvangen worden toegelaten op training! Dus best mailbox checken en eventueel ook de spam-map? Wie niet inschreef via de tool of aangaf niet te komen trainen, wordt dus ook niet verwacht en zal terug huiswaarts moeten keren. …

De volledige regeling vind je in dit bericht. Dit geldt voorlopig voor twee weken. Voor de overige atletengroepen blijft alles bij het ‘oude’.


UPDATE 28/01:

Belangrijk bericht in verband met de beperking van naschoolse activiteiten.


UPDATE 07/01:

Volgens de huidige coronaregels mogen alleen de ‘kinderen tot 13 jaar’ samen sporten in georganiseerd verband. Een zeer rigide toepassing van de leeftijdsregels zou betekenen dat onze miniemen die in 2021 13 jaar worden, vanaf hun verjaardag moeten uitgesloten worden van trainingen of wedstrijden.

Er is echter goed nieuws: de overheid (Minister Weyts) verduidelijkte via de VAL dat jonge sporters die 13 jaar worden in 2021 in groep mogen blijven trainen tot het einde van het lopende sportseizoen. Concreet betekent dit dat onze tweedejaars miniemen ook na hun 13de verjaardag in groep mogen blijven trainen (en aan de paas- en zomerstage kunnen deelnemen).


UPDATE 12/12:

Vanaf woensdag 16/12 zijn er opnieuw trainingen voor alle jeugdatleten op de klassieke trainingsdagen. De trainingsuren blijven echter licht gewijzigd, om niet te veel atleten op hetzelfde moment in het stadion te hebben:

kangoeroesenkel op woensdag van 16u55 tot 17u55
benjaminsop woensdag en vrijdag van 16u55 tot 17u55
pupillenop woensdag en vrijdag van 18u05 – 19u30
miniemenop woensdag en vrijdag van 18u10 tot 19u35

OPMERKINGEN:
* Er zijn geen jeugdtrainingen op vrijdagen 25 december en 1 januari.
* De kangoeroes trainen niet tijdens de Kerstvakantie.


UPDATE 14/11:

Vanaf zondag 15/11 kunnen opnieuw kampnummers worden getraind, doch enkel na afspraak met de betrokken trainers

Vanaf woensdag 18/11 geldt volgende regeling voor alle jeugdatleten (ook tweedejaars miniemen):

kangoeroesenkel op woensdag van 16u55 tot 17u55
benjaminsenkel op vrijdag van 16u55 tot 17u55
pupillenenkel op woensdag van 18u05 – 19u30
miniemenenkel op vrijdag van 18u05 tot 19u30

UPDATE 04/11:

Vanaf zaterdag 07/11 mogen competitieatleten vanaf de cadettencategorie individueel of in groepjes van maximaal 4 atleten van de piste gebruikmaken op woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag tussen 12 en 17u, doch enkel voor het trainen van loopnummers.

De atleten dienen zich daarvoor vooraf aan te melden bij hun trainer Ilse, Audrey, Marc of Tim en de goedkeuring van die trainer af te wachten.


Voor de jeugdatleten houdt de huidige regeling aan tot en met vrijdag 13 november.
Op zaterdag 14 november komt er een nieuwe update.


UPDATE 29/10: Aanpassing clubwerking volgens de door de Vlaamse Overheid aangekondigde maatregelen van dinsdag 27 oktober 2020. Met onmiddellijke ingang en tot nader bericht zijn er:

enkel nog trainingen voor kangoeroes, benjamins, pupillen en eerstejaars miniemen (° 2009)

op woensdag 4 november (schoolvakantie) is er geen training voor kangoeroes

op woensdag 11 november (wettelijke feestdag) is er geen training

Er staat momenteel geen vaste einddatum op de extra maatregelen van de Vlaamse Overheid, dit zal afhangen van de evolutie van de cijfers.


Graag vragen wij uw aandacht voor onderstaande richtlijnen; op die manier hopen we dat alle atleten veilig kunnen blijven sporten.

INGANG en UITGANG

Het zwarte hekken (hoofdingang) zal enkel gebruikt worden als INGANG, het groene hekken (parking) zal gebruikt worden als UITGANG.

PARKING BURGEMEESTER THIENPONTSTADION

De parking zal enkel toegankelijk zijn voor trainers en medewerkers. Op die manier kunnen de atleten veilig langs het groene hek de accommodatie verlaten.

JEUGD

Jeugdatleten verzamelen terug aan de hoofdingang en zullen worden opgehaald door hun trainer. Op het einde van de training zullen zij terug naar de uitgang begeleid worden. Om samenscholing (van zowel ouders als atleten) zo veel mogelijk te vermijden, komen er lichte wijzigingen in de trainingsuren van de jeugdcategorieën. Mogen wij vragen deze strikt te respecteren:

kangoeroes en benjamins16u55 – 17u55
pupillen18u00 – 19u25
miniemen18u10 – 19u35

Bij het wachten aan de toegangspoort vragen we de ouders om onderling voldoende afstand te houden en steeds een mondmasker te dragen.

PUBLIEK

Op de accommodatie is er geen publiek toegelaten.

ATLETEN VANAF CADET

Georganiseerde trainingen voor atleten vanaf 13 jaar zijn verboden.

KLEEDKAMERS

De kleedkamers zijn gesloten.

KANTINE

De kantine is gesloten.