CORONA UPDATE 29/07: Nieuwe maatregelen, kantine opnieuw gesloten

UPDATE 29/07: Door de stijging van het aantal Corona-besmettingen zal de kantine, tijdens de atletiektrainingen op woensdag en vrijdag, opnieuw gesloten zijn. Er kan nog steeds op de atletiekpiste getraind worden. Onderstaande maatregelen moeten gerespecteerd worden:

 • Bij het betreden van het stadion draagt men een mondmasker. Deze zet men af bij de start van de training en wordt meteen weer gedragen bij het einde van de training;
 • Neem handgel mee en was je handen regelmatig;
 • Hou 1,5m afstand en schud geen handen;
 • Neem je eigen drinkbus mee;
 • Na de training vertrekt men meteen naar huis;
 • Blijf thuis als je ziek bent.

De kleedkamers blijven open. Graag enkel de atleten die zich effectief omkleden en douchen in de kleedkamers, dus de kleedkamers niet betreden om enkel een tas neer te plaatsen of een babbeltje te slaan.

Voorgaande afspraken in verband met individuele trainingen op de piste blijven geldig zoals gemeld op 11/06: atleten vanaf de cadettencategorie die individueel van de piste gebruik wensen te maken, moeten reserveren via de sportdienst (sporthal@oudenaarde.be).


UPDATE 01/07: Vanaf vandaag gaan de kleedkamers terug open. Wel moet er nog steeds gelet worden op afstand houden. Graag ook enkel de atleten die zich effectief omkleden en douchen in de kleedkamers, dus de kleedkamers niet betreden om enkel een tas neer te plaatsen of een babbeltje te slaan.


UPDATE 29/06: Vanaf 1 juli kunnen we tot volgende aanpassingen overgaan:

 • De jeugdatleten hoeven zich niet langer op voorhand aan te melden als ze aan een training willen deelnemen. De jeugdtrainingen gaan ook opnieuw door op de uren zoals gewoonlijk: benjamins van 17u00 tot 18u00, pupillen en miniemen van 18u00 tot 19u30. Voor de kangoeroes is er nog training op woensdag 01/07 van 17u00 tot 18u00. Tijdens de zomermaanden zijn er geen trainingen voor kangoeroes. Ouders die hun kinderen brengen/afhalen met de auto doen dit aan het hek vooraan en NIET op de parking t.h.v. de kantine.
 • Vanaf woensdag 1 juli zullen de kleedkamers en de douches opnieuw gebruikt kunnen worden.
 • Vanaf 1 juli zal de kantine terug open zijn op woensdag en vrijdag van 18u00 tot 20u30.

UPDATE 11/06: Vanaf maandag 15 juni kunnen we tot volgende aanpassingen overgaan:

 • De jeugdatleten die momenteel al aan de trainingen deelnemen, kunnen dat blijven doen zonder zich vooraf aan te melden. De andere jeugdatleten die wensen aan te sluiten, dienen zich vooraf aan te melden bij Gerben (gerben@kasvo.be) teneinde de groepen niet te groot te laten worden. Het aantal toegelaten atleten zal worden bepaald in functie van het aantal beschikbare jeugdtrainers. De atleten worden toegelaten in functie van de volgorde van aanmelden. Men kan slechts aanmelden na de vorige training. Wie wordt toegelaten, krijgt een mail ter bevestiging.
 • Ouders mogen het stadion NIET betreden, ook NIET de parking aan de kantine. Ook atleten komen het stadion niet alleen binnen, er wordt gewacht aan de ingangspoort tot de trainer je komt afhalen.
 • De uren van de jeugdtrainingen moeten stipt worden gevolgd (niet te vroeg aankomen en niet te laat oppikken): benjamins van 16u45 tot 17u45, pupillen van 18u00 tot 19u15 en miniemen van 18u15 tot 19u30.
 • Voor de kangoeroes zijn er nog trainingen op woensdag 17/06, 24/06 en 01/07 (zie trainingsuren benjamins hierboven).
 • Na de training worden de atleten terug begeleid tot aan de ingangspoort.
 • Kleedkamers en kantine blijven dicht.
 • Indien deze regeling wordt gerespecteerd, komt er wellicht een verdere versoepeling vanaf 1 juli.
 • De groepstrainingen voor recreatieve en competitieatleten vanaf de cadettencategorie gaan opnieuw door op de klassieke uren zoals vermeld in de rubriek “trainingsinfo“.
 • Ook de joggersgroep start terug op: zie bericht op de joggerspagina.
 • Atleten vanaf de cadettencategorie die individueel van de piste gebruik wensen te maken, moeten reserveren via de sportdienst (sporthal@oudenaarde.be).
 • Kleedkamers en kantine blijven dicht.
 • Indien deze regeling wordt gerespecteerd, komt er wellicht een verdere versoepeling vanaf 1 juli.

UPDATE 29/05: Graag herhalen we nog even de update van 05/05 in verband met de regeling voor individuele trainingen op de piste, regels die zijn vastgelegd na overleg met de stad en de sportdienst.

 • enkel competitieatleten vanaf de cadettencategorie kunnen individueel toegang krijgen tot de piste na voorafgaande afspraak met Conny Rogiers (conny@kasvo.be) én bevestiging door haar, en dit voor een trainingsblok van anderhalf uur, tussen 8u00 en 17u30 op weekdagen en tussen 12u30 en 20u00 op zaterdagen, zondagen en feestdagen. Hiervoor kunnen volgende tijdsblokken gereserveerd worden: 8u00-9u30 | 10u00-11u30 | 12u00-13u30 | 14u00-15u30 | 16u00-17u30 tijdens de week en 12u30-14u00 | 14u30-16u00 | 16u30-18u00 | 18u30-20u00 in het weekend
 • tijdens individuele trainingen gaat het materiaalhok niet open
 • iedereen brengt zelf handgel mee
 • men houdt afstand van elkaar; atleten die samen lopen, laten een baan tussen hen open
 • wie klaar is met de training, gaat onmiddellijk naar huis
 • het hek mag niet blijven openstaan

UPDATE 18/05: Vanaf vrijdag 22 mei worden de groepstrainingen bij wijze van proefperiode als volgt
uitgebreid:

 • de begeleide trainingen blijven voorlopig enkel toegankelijk voor competitieatleten, maar nu vanaf de benjaminscategorie
 • de betrokken trainers mogen voor elke training maximaal 10 atleten uitnodigen
 • bij de jeugd worden in eerste instantie atleten die hun bonusformulier hebben ingediend uitgenodigd
 • de regeling voor individuele toegang tot de piste voor wedstrijdatleten vanaf de cadettencategorie blijft behouden
 • de krachtruimte en de kleedkamers worden niet gebruikt
 • het materiaalhok gaat niet open tijdens individuele trainingen

UPDATE 06/05: De Nationale Veiligheidsraad heeft zonet beslist dat alle sportcompetities verboden zijn tot eind juli. De Vlaamse Atletiekliga annuleert daarom alle Vlaamse wedstrijden tot en met 31 juli.


UPDATE 05/05: Vanaf woensdag 06/05 en tot nader order geldt volgende regeling voor de trainingen:

 • er wordt enkel gestart met competitieatleten vanaf de cadettencategorie
 • de betrokken trainers mogen training geven op eender welke weekdag van 18u00 tot 20u00 en op zaterdagen, zondagen en feestdagen van 10u00 tot 12u00
 • de betrokken trainers mogen voor elke training 2 atleten uitnodigen
 • de betrokken trainers mogen maximaal 4 trainingen per week op hun onkostennota vermelden
 • de betrokken trainers ontsmetten na elke training het gebruikte materiaal van de club
 • alle competitieatleten vanaf de cadettencategorie kunnen individueel toegang krijgen tot de piste na voorafgaande afspraak met Conny Rogiers (conny@kasvo.be) én bevestiging door haar, en dit voor een trainingsblok van anderhalf uur, tussen 8u00 en 17u30 op weekdagen en tussen 12u30 en 20u00 op zaterdagen, zondagen en feestdagen. Hiervoor kunnen volgende tijdsblokken gereserveerd worden: 8u00-9u30 | 10u00-11u30 | 12u00-13u30 | 14u00-15u30 | 16u00-17u30 tijdens de week en 12u30-14u00 | 14u30-16u00 | 16u30-18u00 | 18u30-20u00 in het weekend
 • tijdens individuele trainingen gaat het materiaalhok niet open
 • iedereen brengt zelf handgel mee
 • men houdt afstand van elkaar; atleten die samen lopen, laten een baan tussen hen open
 • wie klaar is met de training, gaat onmiddellijk naar huis
 • het hek mag niet blijven openstaan

Deze regels zijn streng, maar hierin zit alles vervat wat door de overheid wordt toegestaan en/of verboden en wat het bestuur wenselijk acht voor een in de gegeven omstandigheden optimale clubwerking met zo weinig mogelijk favoritisme. Wij dringen er erg op aan niet van deze regels af te wijken! Indien dat toch gebeurt, zullen we ongetwijfeld een stap achteruit moeten zetten…


UPDATE 04/05: De Vlaamse Atletiekliga deelt de bezorgdheid van de overheid om deze crisis onder controle te houden en zal dus alle richtlijnen van de overheid strikt opvolgen. Wij verwachten een trage afbouw van de huidige maatregelen en kunnen niet voorspellen wanneer onze clubs terug wedstrijden mogen organiseren. Daarom heeft de raad van bestuur volgende beslissing genomen:

 • Alle Vlaamse wedstrijden worden geannuleerd tot en met 30 juni. Geannuleerde wedstrijden worden niet herplaatst in de kalender.

In samenspraak met de LBFA werd volgende beslissing genomen i.v.m. de Belgische kampioenschappen voor zover de overheidsmaatregelen dit toelaten:

 • BK Masters wordt verplaatst naar 29 en 30 augustus.


UPDATE 03/05: Vermoedelijk zullen in de loop van de week van 4 mei (exacte datum nog te bepalen) opnieuw trainingen worden opgestart voor kampnummers, horden en steeple. Het zal daarbij steeds gaan om groepjes van 2 atleten vanaf de cadettencategorie, begeleid door 1 trainer. De betrokken atleten zullen door de trainers worden uitgenodigd. Elk ander gebruik van de piste en het gebruik van kleedkamers en krachtruimte blijven in deze fase verboden!


UPDATE 08/04: De Vlaamse Atletiekliga deelt de bezorgdheid van de overheid om deze crisis onder controle te houden en zal dus alle richtlijnen van de overheid strikt opvolgen. Wij verwachten een zeer trage afbouw van de huidige maatregelen en kunnen niet voorspellen wanneer onze clubs terug trainingen of wedstrijden mogen organiseren.

Daarom heeft de raad van bestuur volgende beslissing genomen:

 • Alle Vlaamse wedstrijden worden geannuleerd tot en met 1 juni. Geannuleerde wedstrijden worden niet herplaatst in de kalender.

In samenspraak met de LBFA worden volgende beslissingen genomen i.v.m. de Belgische kampioenschappen voor zover de overheidsmaatregelen dit toelaten:

 • BK meerkampen op 25 en 26 juli
 • BK AC op 15 en 16 augustus


UPDATE 27/03: De reeds eerder opgelegde maatregelen worden tot en met 19 april verlengd:

Concreet betekent dit voor KASVO dat:

 • t.e.m. 19 april 2020 geen trainingen meer mogen doorgaan op de atletiekpiste.
 • t.e.m. 19 april 2020 ook geen individuele trainingen op de atletiekpiste/in de krachtruimte mogen doorgaan.
 • t.e.m. 19 april 2020 geen gebruik mag gemaakt worden van de kantine.
 • t.e.m. 19 april 2020 geen gebruik mag gemaakt worden van de kleedkamers.

Op de Finse piste mag wel gelopen worden, maar KASVO mag daar geen groepstrainingen organiseren.

Groepstrainingen kunnen niet meer plaatsvinden… maar individueel mag er nog altijd getraind worden. Belangrijk om weten hierbij is dat de individuele sportverzekering van kracht blijft voor atleten die individueel hun training verder zetten.


UPDATE 23/03: De Koninklijke Belgische Atletiekbond KBAB heeft beslist om alle competities af te gelasten tot en met 10 mei. Daardoor verdwijnen onder meer de provinciale kampioenschappen en de interclub van de kalender. Die wedstrijden worden niet uitgesteld. Vanaf 11 mei kunnen er, afhankelijk van de op dat moment geldende overheidsmaatregelen, mogelijk wel wedstrijden worden georganiseerd.


UPDATE 19/03: De overheid heeft gisteren beslist dat er tijdens de paasvakantie geen kampen mogen doorgaan. Ons paassportkamp voor de jeugd wordt dus geannuleerd en alle daarvoor betaalde geld zal worden teruggestort.


Beste atleten, beste ouders,

Onder het motto “voorkomen is beter dan genezen”, schakelt de Stad Oudenaarde alvast preventief een versnelling hoger in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus.

Concreet betekent dit voor KASVO dat:

 • er tot 5 april 2020 geen trainingen meer mogen doorgaan op de atletiekpiste.
 • er tot 5 april 2020 ook geen individuele trainingen op de atletiekpiste/in de krachtruimte mogen doorgaan.
 • er tot 5 april 2020 geen gebruik mag gemaakt worden van de kantine.
 • er tot 5 april 2020 geen gebruik mag gemaakt worden van de kleedkamers.

Op de Finse piste mag wel gelopen worden, maar KASVO mag daar geen groepstrainingen organiseren.

Groepstrainingen kunnen niet meer plaatsvinden… maar individueel mag er nog altijd getraind worden. Belangrijk om weten hierbij is dat de individuele sportverzekering van kracht blijft voor atleten die individueel hun training verder zetten.

In verband met de paasstage volgen we de situatie op de voet op. Mocht de stage geannuleerd moeten worden, zullen jullie hierover bericht krijgen.

Raadpleeg regelmatig onze website : www.kasvo.be en http://jong.kasvo.be

Vriendelijke groet,

Het bestuur van KASVO