De Rode Loper – editie 373

Beste atletiekvrienden,

Naar het eind van het zomerseizoen toe hebben onze atleten dan toch de kans gekregen aan enkele officiële wedstrijden deel te nemen. Dat ze dit met brio hebben gedaan, is duidelijk: binnen een tijdsbestek van 2 maanden vestigden ze 24 nieuwe clubrecords! De trainers zijn er dus wel degelijk in geslaagd de motivatie hoog te houden ondanks alle problematiek en regels rond de coronapandemie, en het niveau van onze prestaties blijft stijgen.

In dit clubblad vinden jullie alle info met betrekking tot de inschrijvingen voor volgend seizoen. Om alles vlot te laten verlopen vragen we met aandrang de voorgestelde procedure te volgen.

Veel leesplezier!

De nieuwe editie van het clubblad De Rode Loper is beschikbaar onder het menu ‘MEDIA’.