De Rode Loper – editie 378

Beste atletiekvrienden,

De recente nationale kampioenschappen voor cadetten en scholieren zijn voor onze club zeer succesvol verlopen. Drie gouden medailles en vijf andere atleten in de top 8: we kunnen zeker besluiten dat we op de goede weg zijn. Bovendien slagen we erin mensen te laten doorstoten naar finaleplaatsen op Europese kampioenschappen. Puik werk, zowel van de atleten als van alle trainers die deze jongeren in de loop der jaren hebben gebracht waar ze nu staan!

Ook organisatorisch mogen we van een geslaagd seizoen spreken. Alle ASVO-meetings konden rekenen op heel wat inschrijvingen. Het provinciaal kampioenschap 10.000m werd een mooi hoogtepunt. Zware regenval gooide daar echter wat roet in het eten, met oponthoud en technische problemen bij de tijdsopname als gevolg. Hartelijk dank aan alle medewerkers. Fijn dat het bestuur op zoveel mensen kan rekenen.

In dit clubblad vinden jullie alle nodige info in verband met de inschrijvingen voor het nieuwe seizoen. We vragen met aandrang de inschrijvingsprocedure te respecteren; enkel op deze manier blijft het voor ons secretariaat overzichtelijk, en kan iedereen tijdig zijn of haar borstnummer bekomen. Voor ouders van beginnende jeugdatleetjes of atleetjes die nog niet vertrouwd zijn met het wedstrijdgebeuren komt er op 8/10/2021 een infosessie. Hou de website in de gaten!

Binnenkort zal ook de Algemene Vergadering, het hoogste beleidsorgaan van de vereniging, samenkomen.
De bijeenkomst is voorzien voor zaterdag 18 december, in de voormiddag. De leden van deze Vergadering zullen nog een persoonlijke uitnodiging ontvangen, doch we vragen hen nu reeds deze datum vrij te houden; voor een geldige vergadering dienen immers voldoende mensen aanwezig te zijn.

Onze grootste organisatie van het komende winterseizoen wordt traditiegetrouw de Memorial Valentien De Smet, die zal plaatsvinden op zondag 5 december. Het bestuur is reeds gestart met de voorbereiding ervan, en zoals gewoonlijk kunnen we nog vele helpende handen gebruiken. Wie zich geroepen voelt, kan zich melden bij een bestuurslid. Enkel mits voldoende medewerkers kan ook deze wedstrijd perfect worden georganiseerd – laten we op het elan van deze zomer verdergaan!

Veel leesplezier!

De nieuwe editie van het clubblad De Rode Loper is beschikbaar onder het menu ‘MEDIA’.