De Rode Loper – editie 376

Beste atletiekvrienden,

Nu meer en meer mensen zich laten inenten tegen het coronavirus, kan stilaan weer worden gedacht aan het hernemen van de competitie. Toch zal dit nog even op zich laten wachten: de Vlaamse Atletiekliga
heeft alle wedstrijden, voorzien voor de maand april, geannuleerd. Vanaf nu zal trouwens enkel nog kunnen worden deelgenomen na voorinschrijving. Deze regel geldt voor alle officiële wedstrijden.

In de hoop dat er dit zomerseizoen een noemenswaardige competitie komt, publiceren we in dit clubblad het bonussysteem en -reglement van onze club. Dit reglement is echter voor wijzigingen vatbaar en zal misschien worden aangepast indien er weinig mogelijkheden tot wedstrijddeelname zijn.

In onze reeks interviews met de meeste verdienstelijke juryleden is het dit keer de beurt aan Nadia Meulenijser, reeds 45 jaar in die functie actief.

In dit clubblad staan we ook even stil bij het overlijden van Ignace Penninck. Ignace werd vorig jaar ziek en verliet ons onverwacht, kort na het beëindigen van de therapie.

Veel leesplezier!

De nieuwe editie van het clubblad De Rode Loper is beschikbaar onder het menu ‘MEDIA’.