VACATURE INGEVULD: trainer recreanten gevonden!

We waren op zoek naar een nieuwe begeleider voor de KASVO-recreanten vanaf 01/11/2023 en we hebben die gevonden. Bedankt Bart! De trainingsuren zijn nog niet 100% zeker gekend, maar dit wordt spoedig meegedeeld.

Lidgeld seizoen 2023-2024

tarief A: vorig jaar lid en inschrijving en betaling vóór 15/10/2023
tarief B: vorig jaar lid en inschrijving en/of betaling na 14/10/2023
tarief C: vorig jaar geen lid
Recreanten
° 2010-…
tarief A – € 75,00
tarief B – € 85,00
tarief B – € 85,00