Beperking op naschoolse activiteiten

13/03/2021

KASVO heeft besloten het advies van de Vlaamse regering te volgen : 1 hobby per kind blijft de aanbeveling, zeker tot de paasvakantie. Opdat de scholen open zouden kunnen blijven en onze paasstage zou kunnen doorgaan, blijft voorzichtigheid de boodschap.

We hopen op de solidariteit en de eerlijkheid van alle ouders, zeker in deze periode waarin opnieuw meer besmettingen worden vastgesteld. Concreet betekent dit dat KASVO tot aan de paasvakantie blijft bij 1 jeugdtraining per categorie per week en dit in de reeds bestaande vaste groepjes van +/- 10 personen.

Er worden voorlopig geen ‘nieuwe’ atleten toegelaten tot deze groepjes. Begin april wordt de situatie herbekeken en zal verder nieuws volgen.

Dank voor jullie begrip !


02/02/2021

Beste ouders,

Ondertussen zijn de richtlijnen i.v.m. de beperking van de naschoolse activiteiten bekrachtigd en in een ministerieel besluit gegoten. De nieuwe maatregelen zijn op 1 februari in voege getreden.

Dank aan wie de tool correct heeft ingevuld ! De respons was heel groot en heel veel atleetjes bleken atletiek als enige hobby te kiezen. Vandaag werd gepuzzeld om alles in goede banen te leiden. Om alles coronaproof te kunnen laten verlopen, wordt het aantal trainingen voor ben/pup/min opnieuw (tijdelijk) teruggebracht naar 1 training/week.

Concreet betekent dit :

OP WOENSDAG

kangoeroes (°2014)16u55 – 17u55
benjamins (°2013-2012)16u55 – 17u55
pupillen (°2011-2010)18u05 – 19u30

OP VRIJDAG

miniemen (°2009-2008)18u00 – 19u30

De atleten werden in vaste groepjes van 10 atleten ingedeeld. Hierbij werd zoveel mogelijk rekening gehouden met de doorgegeven keuze maar werd ook geluisterd naar het advies van de trainers.

Over 14 dagen volgt een herevaluatie en zal mogelijks opnieuw een keuze moeten worden doorgegeven: sommige atleetjes haken misschien af, anderen die voorheen nog geen keuze konden maken tussen de diverse hobby’s willen misschien hun plaats innemen.

De gekende maatregelen (ingang via het zwarte hekken en uitgang via het groene hekken ; ouders betreden de piste niet, houden afstand en dragen mondmasker ; de binnenparking blijft voorbehouden voor KASVO-medewerkers/trainers/niet-jeugdatleten) blijven van kracht.

Kan u ons ook op de hoogte brengen (via inne_taelman@hotmail.com) wanneer je kind positief zou testen op COVID of een hoogrisico-contact had ? En hou je je kind dan alsjeblief thuis ?

Blijf de website goed in de gaten houden voor last-minute wijzigingen!

Sommige ouders gaven tot onze verwondering in de tool aan dat zij de website niet zouden raadplegen: gelieve dan zeker te wachten tot je kind tot de training is toegelaten om naar huis te vertrekken. Je kind vindt het vast niet leuk in de tribune te moeten plaatsnemen…

Hopelijk verloopt alles naar wens en kunnen de kinderen genieten van deugddoende uurtjes ontspanning in veilige omstandigheden !

Met sportieve groeten,
Het KASVO-bestuur


28/01/2021

Beste jeugdatleten en ouders,

We willen graag even kort communiceren betreffende de laatste berichten omtrent de tijdelijke beperking tot 1 buitenschoolse activiteit/kind. Momenteel zijn er nog veel onduidelijkheden hieromtrent en de voorstellen moeten nog bekrachtigd worden door de federale regering. Mogelijks gebeurt dit pas op het overlegcomité van 5 februari maar misschien ook vroeger.

Daarom is het op dit moment onmogelijk om reeds uit te tekenen hoe de eerstkomende weken er zullen uitzien.

VOORLOPIG BLIJFT ALLES ZOALS HET IS (training vrijdag 29/01/2021 zoals gewoonlijk).

We willen ons echter al zo goed mogelijk voorbereiden en doen daarom beroep op jullie medewerking en eerlijkheid in verband met de keuze van de hobby van je kind(eren).

Wellicht zullen we vaste groepjes moeten maken van max. 10 atleten. Het kan misschien nodig zijn om het aantal trainingen voor ben/pup/min opnieuw terug te brengen naar 1x/week.

Het is voor ons heel belangrijk van een duidelijk zicht te krijgen op het aantal atleten dat:

  1. atletiek tijdelijk als enige hobby verkiest en dus wil blijven trainen
  2. voorlopig een andere hobby verkiest boven atletiek en tijdelijk niet zal komen trainen
  3. nog geen keuze gemaakt heeft

Daarom onze oproep om de tool (via volgende link : KASVO en de beperking naschoolse activiteiten) voor zondagavond 31/01/2021 23u59 in te vullen. Nadien wordt de tool offline gehaald.

Kinderen voor wie de tool niet ingevuld werd en kinderen die in de tool aangaven nog geen keuze te hebben gemaakt, zullen niet uitgenodigd worden naar de trainingen van de eerstvolgende 2 weken. Zij zullen ook niet tot de trainingen worden toegelaten. Zij zullen onmiddellijk huiswaarts moeten keren of verspreid en op afstand van elkaar in de tribune moeten plaatsnemen wat in deze wintertijden allesbehalve ideaal is. Wij kunnen echter als club de regels niet overtreden : het maximaal aantal atleten per groep kan niet overschreden worden én trainen zonder begeleiding is ook uitgesloten.  

Over 2 weken peilen we opnieuw naar jullie voorkeur die dan misschien duidelijk is geworden. Het is nu vooral belangrijk om een eerste zicht te krijgen op het aantal atleten dat we volgende week kunnen verwachten.

Wie atletiek als enige hobby verkiest, zal per mail een uitnodiging voor de training ontvangen.  

Wie in het tooltje aangaf naar de trainingen te zullen komen, maar uiteindelijk besluit voor een andere hobby te kiezen, graag een seintje naar inne_taelman@hotmail.com zodat het plekje aan iemand anders kan worden toebedeeld.

Hou de website goed in de gaten : van zodra er meer duidelijkheid is en de organisatie van de trainingen op punt staat, zal alle informatie daar te vinden zijn. Mogelijks moet af en toe iets worden bijgestuurd. De richtlijnen veranderen immers snel. Vertrek dus niet naar een training zonder naar de website gekeken te hebben !

GELIEVE OMTRENT DIT BERICHT GEEN MAILS TE STUREN (behalve bij afzien van een geplande training) ! Alle beschikbare informatie zal via de website terug te vinden zijn.

Wij hopen op jullie begrip in deze tijden vol verandering !

Hou jullie gezond !

Met sportieve groeten,
Het KASVO-bestuur