KASVO Multimove

Om de motorische ontwikkeling van jonge kinderen te stimuleren, biedt Sport Vlaanderen ‘Multimove voor kinderen’ aan: bewegingsactiviteiten voor kinderen tussen 3 en 8. Door de kinderen op een leuke en ontspannende manier te laten bewegen, oefenen ze de 12 fundamentele bewegingsvaardigheden.

Waarom is Multimove voor kinderen?

Multimove biedt 3- tot 8-jarige kinderen een gevarieerd bewegingsprogramma aan, waarin de focus op de algemene ontwikkeling van vaardigheden ligt en een sporttak niet meteen herkenbaar is.

Tijdens uitdagende bewegingssituaties in de Multimovelessen komen de 12 fundamentele bewegingsvaardigheden aan bod. Stuk voor stuk basisvaardigheden die een kind op jonge leeftijd moet verwerven om de motorische ontwikkeling te prikkelen en bevorderen. Alle bewegingen die een kind nu en later zal gebruiken, zijn hierop gebaseerd. De fundamentele bewegingsvaardigheden zijn cruciaal om op latere leeftijd sportspecifieke vaardigheden te leren.

Multimove onderstreept het belang van een brede motorische ontwikkeling en kan de start betekenen van een gezonde en levenslange sport- en bewegingsparticipatie. Plezierbeleving staat hierbij centraal.

Dit zijn ze alle 12: dribbelen, glijden, heffen en dragen, klimmen, roteren, slaan, springen en landen, trappen, trekken en duwen, vangen en werpen, wandelen en lopen, en zwaaien.

Bron: Sport Vlaanderen

Multimoven bij KASV Oudenaarde

KASVO Multimove
Oefenen op 12 fundamentele bewegingsvaardigheden

10 opeenvolgende weken op zaterdag van 11u tot 12u

Voorjaar 2024
sessie van 10 weken

Najaar 2024
sessie van 10 weken

Geboortejaren
2017 – 2018

Waar
Serpentstraat 15, 9700 Oudenaarde

Kostprijs
€ 45,00
€ 11,00 voor kinderen met een OK-kansenpas (foto of kopie van OK-pas bezorgen)

Overschrijven op KASVO rekening BE68 7390 2022 7834 met vermelding Multimove en naam
Deze betaling moet ontvangen zijn door KASVO ten laatste op …

Maximum 20 kindjes per groep