Paassportkamp Cadetten

Inschrijven is niet meer mogelijk!

De kogel is door de kerk! Er komt opnieuw een paasstage voor KASVO-cadetten (°2008-2009) (enkel voor leden). Deze driedaagse stage zal doorgaan van dinsdag 11 tot en met donderdag 13 april 2023. De competitietrainers zorgen opnieuw voor een gevarieerd sportaanbod.


KostprijsInschrijving
€ 55,00
€ 14,00 met OK-kansenpas
KASVO-clubrekening: BE68 7390 2022 7834
Uiterste betaaldatum: 10 februari 2023
dinsdag 11 april 2023
09u00 – 13u00
woensdag 12 april 2023
09u00 – 13u00

donderdag 13 april 2023
09u00 – 16u00

Wat is inbegrepen:

  • Opvang van 08u00 tot 17u00
  • Inclusief broodjesmaaltijd met een drankje (dinsdag, woensdag, donderdag) en ook een fruitig vieruurtje (donderdag)
  • Mutualiteitsattest, waardoor gedeeltelijke terugbetaling van de deelnameprijs mogelijk kan zijn 
Inschrijven is niet meer mogelijk.

– De inschrijvingen zijn pas definitief na betaling (op rekeningnummer BE68 7390 2022 7834).
– Er volgt géén formele bevestiging van inschrijving na betaling. 
– Wie ingeschreven is én betaald heeft, krijgt automatisch en tijdig mailtje met alle nuttige info i.v.m. de stage. 
 
Wie ingeschreven is en niet tijdig heeft betaald, krijgt één herinneringsmail. Wie hierop niet tijdig reageert, wordt uit de deelnemerslijst geschrapt. 

Belangrijk:

  • Wanneer 3 kinderen uit eenzelfde gezin deelnemen aan eenzelfde sportkamp, krijgt het 3e kind € 20,00 korting op de deelnameprijs. Mochten er dus al 2 broers of zussen ingeschreven zijn voor het paassportkamp, dan bedraagt de deelnameprijs slechts € 35,00.

Annuleringsvoorwaarden: 
Annulatie met een medisch attest of een bewijs van overmacht:
Terugbetaling van het betaalde bedrag, verminderd met € 10,00 annulatiekost

Annulatie zonder medisch attest of een bewijs van overmacht:
– Tot 1 maand voor aanvang kamp (dus voor 11 maart):
Terugbetaling van het betaalde bedrag verminderd met € 10,00 annulatiekost 

– Minder dan 1 maand voor aanvang kamp (dus vanaf 11 maart:
Geen terugbetaling meer


Cadetten die een kansenpas kunnen voorleggen betalen slechts 25 % van het inschrijvingsbedrag (enkel mits effectief voorleggen van de kansenpas of een kopie ervan)