Joggers – Twaalfdorpenloop Zwalm

Beste joggers,

nu  alle stratenlopen de laatste maanden niet konden doorgaan door de Corona-maatregelen en er ook voor de volgende maanden nog geen verbetering zit aan te komen blijven wij op onze wedstrijdhonger zitten.
Gelukkig zijn er toch enkele goede zielen die ons een alternatief bieden in de vorm van virtuele lopen.

Ook JC Zwalm is onder impuls van Wim Van Nieuwenhuize (die alle parcours uittekent) op de kar der “virtuele lopen” gesprongen en deze inrichting is volledig gratis.

Ik schrijf mij al meteen in voor de langste afstand en hoop die samen met enkele joggers van KASVO te kunnen lopen.  Waarschijnlijk telkens op zondag maar daar is nog tijd genoeg voor om definitief te beslissen.  Uit mijn ervaring in Brakel weet ik al dat men geen toptijden kan lopen en men best met een paar samen loopt om geen paaltjes te missen en verkeerd te lopen (Peter en Dirk kunnen daarover meepraten en ook ik liep de eerste keer in Brakel meerdere keren verkeerd).

Marc