Bestuur

De club is sinds 27/12/1927 aangesloten bij de Koninklijke Belgische Atletiek Bond (KBAB) met stamnummer 13.

Maatschappelijke zetel: Wallestraat 54 – 9700 Oudenaarde
Postadres secretariaat:
Gentstraat 103 – 9700 Oudenaarde
Adres piste:
Prins Leopoldstraat 89 – 9700 Oudenaarde
Rekeningnummer KASVO: BE68 7390 2022 7834
BTW nummer: BE 0431.013.956


Beheerraad

Pieter Demetter
Pieter Demetter
voorzitter
055/31.12.05
pieterkasvo.be
Mia Slabbaert
penningmeester
0479/02.58.89
miakasvo.be

Steven Lucas
secretariaat / ledenadministratie
0495/45.73.16
stevenkasvo.be
asvoatletiek.be

Frank Bastil
materiaalmeester
0473/63.27.16
frankkasvo.be
Conny Rogiers
evenementen
bonussysteem
aanspreekpersoon juryleden
055/31.96.30
0470/03.56.41
connykasvo.be

Bestuursleden

Freddy Ketsman
vertegenwoordiger jeugdtrainers
0474/48.61.64
freddykasvo.be
Gerben Hanssens
vertrouwenspersoon
vertegenwoordiger ouders atleten

aanspreekpunt vrijwilligers
0494/44.55.21
gerbenkasvo.be
Marc Bogaert
vertegenwoordiger trainers
0476/98.38.53
marckasvo.be
Koen De Stoppeleire
jeugdcoördinator
0468/12.37.47
koenkasvo.be