Bestuur

De club is sinds 27/12/1927 aangesloten bij de Koninklijke Belgische Atletiek Bond (KBAB) met stamnummer 13.

Maatschappelijke zetel: Wallestraat 54 – 9700 Oudenaarde
Postadres secretariaat:
Hogerlucht 84 – 9600 Ronse
Adres piste:
Prins Leopoldstraat 89 – 9700 Oudenaarde
Rekeningnummer KASVO: BE68 7390 2022 7834 (opgelet: NIEUW REKENINGNUMMER!)
BTW nummer: BE 0431.013.956


Beheerraad

Pieter Demetter
Pieter Demetter
voorzitter
055/31.12.05
pieterkasvo.be
Els Balcaen
secretariaat / ledenadministratie
055/21.59.35
elskasvo.be
asvoatletiek.be
Mia Slabbaert
penningmeester
0479/02.58.89
miakasvo.be

Conny Rogiers
evenementen
bonussysteem
aanspreekpersoon juryleden
055/31.96.30
0470/03.56.41
connykasvo.be
Frank Bastil
materiaalmeester
0473/63.27.16
frankkasvo.be

Bestuursleden

Gerben Hanssens
vertrouwenspersoon
vertegenwoordiger ouders atleten
0494/44.55.21
gerbenkasvo.be
Marc Bogaert
vertegenwoordiger trainers
jeugdcoördinator
0476/98.38.53
marckasvo.be

Wendy Gosseye
vertegenwoordiger werkgroep jeugd
xxxx xx xx xx
wendykasvo.be
Freddy Ketsman
Jeugdtrainer
0474/48.61.64
freddykasvo.be

Steven Lucas
0495/45.73.16
stevenkasvo.be