Bestuur

De club is sinds 27/12/1927 aangesloten bij de Koninklijke Belgische Atletiek Bond (KBAB) met stamnummer 13.

Postadres secretariaat: Hogerlucht 84 – 9600 Ronse
Rekeningnummer KASVO: IBAN: BE58 3900 4548 5779 – BIC: BBRUBEBB
BTW nummer: BE 0431.013.956


Beheerraad

Pieter Demetter
Pieter Demetter
voorzitter
055 31 12 05
pieter.de.metter@ulb.ac.be
Els Balcaen
secretariaat 
ledenadministratie
055 21 59 35
asvo@val.be
Tine De Cooman
ondervoorzitter
clubblad
055 45 61 22
tine.decooman@gmail.com

Mia Slabbaert
penningmeester
0479 02 58 89
kasvoboekhouding@gmail.com
Conny Rogiers
evenementen
bonussysteem
aanspreekpersoon juryleden
055 31 96 30
0470 03 56 41
rogiers-vanlangeraert@scarlet.be

Bestuursleden

Gerben Hanssens
verantwoordelijke sponsoring
vertegenwoordiger ouders atleten
0494 44 55 21
gerben.hanssens@yahoo.co.uk
Marc Bogaert
vertegenwoordiger trainers
jeugdcoördinator
0476 98 38 53
mboogie800@hotmail.com

Frank Bastil
materiaalmeester
webmaster Jong KASVO
0473 63 27 16
frank.bastil@gmail.com
Wendy Gosseye
vertegenwoordiger werkgroep jeugd
xxxx xx xx xx
wendygosseye@hotmail.com