Privacyverklaring

Atletiek Sport Vereniging Oudenaarde hecht belang aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we helder een transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij proberen heel zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens, rekening houdend met de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).

Privacyverklaring (PDF, versie 06/04/2023)

Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens

ASVO secretariaat
Gentstraat 103 – 9700 Oudenaarde
asvo@atletiek.be