Intern reglement

Er ligt steeds een inkijkexemplaar in de kantine en een papieren versie kan worden verkregen op aanvraag.