Sportkampen Jong KASVO

Elk jaar biedt onze club sportkampen aan tijdens de paas- en zomervakantie voor kinderen tussen 6 en 13 jaar. Wie niet aangesloten is, kan op deze manier kennis maken met alle takken van de atletiek. Ervaren rotten kunnen hun technieken wat bijschaven. Deze kampen staan dus zowel open voor KASVO-atleetjes als niet-aangesloten kinderen. Begeleiding gebeurt door ervaren jeugdtrainers.


Paassportkamp
dinsdag-donderdag
11 – 13 april 2023
° 2016 – 2010

€ 80,00 leden
€ 90,00 niet-leden

€ 20,00 leden met OK-kansenpas
€ 22,50 niet-leden met kansenpas

Uiterste betaaldatum:
10 februari 2023

Zomersportkamp 1
woensdag-vrijdag
12 – 14 juli 2023
° 2017 – 2010

€ 80,00 leden
€ 90,00 niet-leden

€ 20,00 leden met OK-kansenpas
€ 22,5, niet-leden met kansenpas

Uiterste betaaldatum:
10 mei 2023

Zomersportkamp 2
maandag-donderdag
31 juli – 3 augustus 2023
° 2017 – 2010

€ 110,00 leden
€ 120,00 niet-leden

€ 27,50 leden met OK-kansenpas
€ 30,00 niet-leden met kansenpas

Uiterste betaaldatum:
30 mei 2023


Voor alle sportkampen geldt:

  • Sportkampen telkens van 09u00 tot 16u00
  • Opvang van 08u00 tot 17u00
  • Inclusief broodjesmaaltijd met een drankje en fruitig vieruurtje
  • Inclusief 1 KASVO T-shirt, aangeboden op 1e dag (om te dragen tijdens het kamp)
  • Mutualiteitsattest, waardoor gedeeltelijke terugbetaling van de deelnameprijs mogelijk kan zijn 
  • Fiscaal attest
Inschrijven kan vanaf 7 januari. 
– Tijdig inschrijven is de boodschap; indien nodig, zal een wachtlijst worden opgestart. 
– De inschrijvingen zijn pas definitief na betaling (op rekeningnummer BE68 7390 2022 7834).
– Er volgt géén formele bevestiging van inschrijving na betaling. 
– Wie ingeschreven is én betaald heeft, krijgt automatisch en tijdig mailtje met alle nuttige info i.v.m. het kamp. 
 
Wie ingeschreven is en niet tijdig heeft betaald, krijgt één herinneringsmail. Wie hierop niet tijdig reageert, wordt uit de deelnemerslijst geschrapt en ruimt plaats voor iemand op de wachtlijst. 
 
Wanneer het nodig blijkt om een wachtlijst op te starten, zal aan al wie al ingeschreven is en nog niet betaald heeft, gevraagd worden om de inschrijving meteen te bevestigen door betaling of indien nodig te annuleren. Zo voorkomen we dat atleten die toch niet zullen deelnemen, een plaatsje blokkeren van wie wel effectief wil genieten van de stage.

Belangrijk:

  • Niet-leden die deelnemen aan minstens 1 ASVO-sportkamp in 2023, krijgen voorrang bij het inschrijven voor het atletiekseizoen 2023-2024.
  • Wanneer 3 kinderen uit eenzelfde gezin deelnemen aan eenzelfde sportkamp, krijgt het 3e kind € 20,00 korting op de deelnameprijs. 
  • Kinderen die deelnemen aan de drie sportkampen in 2023, krijgen € 20,00 korting voor het derde sportkamp.

Annuleringsvoorwaarden: 
Annulatie met een medisch attest of een bewijs van overmacht:
Terugbetaling van het betaalde bedrag, verminderd met € 10,00 annulatiekost

Annulatie zonder medisch attest of een bewijs van overmacht:
– Tot 1 maand voor aanvang kamp (dus resp. voor 11 maart, 12 juni en 1 juli):
Terugbetaling van het betaalde bedrag verminderd met € 10,00 annulatiekost 

– Minder dan 1 maand voor aanvang kamp (dus resp. vanaf 11 maart, 12 juni en 1 juli):
Geen terugbetaling meer, maar goed om te laten weten zodat een ander kindje alsnog zou kunnen deelnemen.


Verslag en foto’s paassportkamp 2019
Verslag en foto’s zomersportkamp 2020
Foto’s paassportkamp 2021
Foto’s zomersportkamp 2021
Foto’s paassportkamp 2022
Foto’s zomersportkamp juli 2022
Foto’s zomersportkamp augustus 2022


Kinderen die een kansenpas kunnen voorleggen betalen slechts 25 % van het inschrijvingsbedrag (enkel mits effectief voorleggen van de kansenpas of een kopie ervan)