Sportkampen Jong KASVO

Elk jaar biedt onze club sportkampen aan tijdens de paas- en zomervakantie voor kinderen tussen 6 en 13 jaar om kennis te kunnen maken met alle takken van atletiek en ervaren rotten kunnen hun technieken wat bijschaven. Deze kampen staan open voor zowel KASVO-atleetjes als voor niet-aangesloten kinderen. Begeleiding gebeurt door ervaren jeugdtrainers.


Paassportkamp
dinsdag-donderdag
12-14 april 2022
° 2015 – 2009
Paassportkamp 2022

FOTO’S PAASSPORTKAMP

Zomersportkamp 1
dinsdag-vrijdag
12-15 juli 2022
° 2016 – 2009
Zomersportkamp 2022 (1)

FOTO’S ZOMERSPORTKAMP 1

Zomersportkamp 2
dinsdag-donderdag
02-04 augustus 2022
° 2016 – 2009
Zomersportkamp 2022 (2)

FOTO’S ZOMERSPORTKAMP 2

De inschrijving is pas definitief na betaling van het verschuldigd bedrag (op rekeningnummer BE68 7390 2022 7834).

Voor alle sportkampen geldt:

  • sportkampen telkens van 09u00 tot 16u00
  • opvang van 08u00 tot 17u00
  • inclusief lunch met een drankje
  • inclusief 1 T-shirt
Opmerking in verband met inschrijvingen sportkampen:
Er volgt geen formele bevestiging van inschrijving na betaling van het inschrijvingsgeld.

Wie ingeschreven is en betaald heeft, krijgt automatisch tijdig een mailtje met alle nuttige informatie i.v.m. het kamp. Dit mailtje geldt dan als bewijs van inschrijving.

Wie ingeschreven is, maar tegen de uiterste betaaldatum niet heeft betaald, krijgt een herinneringsmail. (uiterste betalingsdata: zie hieronder)

Hieronder vind je de uiterste betaaldata:

  • Zomersportkamp 1 én zomersportkamp 2: 30/06/2022

Bij annulatie omwille van ziekte, bewezen COVID, … (telkens met medisch attest) wordt het bedrag (verminderd met administratieve kost van € 10,00) terugbetaald.

Rekeningnummer KASVO: BE68 7390 2022 7834


Verslag en foto’s paassportkamp 2019
Verslag en foto’s zomersportkamp 2020
Foto’s paassportkamp 2021
Foto’s zomersportkamp 2021


Kinderen die een kansenpas kunnen voorleggen betalen slechts 25 % van het inschrijvingsbedrag (enkel mits effectief voorleggen van de kansenpas of een kopie ervan)