Vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon in de club

Elke vereniging heeft wel eens te maken met ontevredenheid bij trainers, ouders, sporters, bestuurders, … . Vaak volstaat een goed gesprek om problemen of misverstanden op te lossen en de samenwerking weer op goede rails te krijgen.

Af en toe kunnen ontstane spanningen binnen de club niet op dergelijke manier opgelost worden en is het nodig om verdere stappen te nemen. Dan kan het nuttig zijn om een derde, liefst neutrale, persoon te betrekken. Deze zal op een objectieve manier via gesprekken en aangereikte info de elementen van de problemen op lijsten en op basis daarvan proberen om tussen beide partijen tot een concensus te komen.

Anderzijds is het belangrijk dat elke persoon in de vereniging te allen tijde met individuele problemen terecht kan bij een vertrouwenspersoon. Vaak wordt deze functie gelinkt aan problemen van aantastelijkheden binnen de club, doch ook problemen tussen ouders en trainers of tussen trainers onderling zouden tot de bevoegdheid van de vertrouwenspersoon kunnen behoren.

Ook grensoverschrijdend gedrag of misbruik in onze sportomgeving is een thema die we niet mogen negeren!
Zie je een vorm van psychisch geweld? Kijk niet weg, spreek erover!

Ilse Van Nerom
0476/72.66.77
ilsekasvo.be

Gerben Hanssens
0494/44.55.21
gerbenkasvo.be