Aangifte ongeval

Als je geblesseerd geraakt tijdens de training of een wedstrijd ten gevolge van een ongeval, en je hebt medische verzorging nodig, dan kan je deze onkosten terugbetaald krijgen van de verzekeringsmaatschappij. Onze club is aangesloten bij de VAL (Vlaamse Atletiek Liga) en die liga heeft een verzekeringspolis bij Ethias.

Om de tussenkomst van de verzekering en de terugbetaling van de medische kosten te bekomen, is jouw medewerking belangrijk.

Stap 1

Meld het ongeval zo snel mogelijk aan Steven Lucas, verantwoordelijk voor het secretariaat. Je hoeft hiervoor nog geen arts geraadpleegd te hebben.

Het is ook goed om je trainer op de hoogte te brengen.

Stap 2

Twee formulieren moeten ingevuld worden en zo snel mogelijk aan het secretariaat bezorgd worden. De formulieren kunnen hieronder gedownload worden of je kan ze bekomen in het secretariaat of bij één van de trainers/bestuursleden tijdens de trainingsuren.

Deze formulieren zijn:

Meldingsformulier/aangifteformulier
Dit formulier vul je zelf in en bezorg je aan het secretariaat.
– Afgeven in de kantine ter attentie van Steven Lucas
– Via de KASVO-brievenbus aan de ingang van het atletiekterrein – kant zwarte, niet-elektrische hekken – ter attentie van Steven Lucas
– Inscannen en doormailen naar asvo@atletiek.be of steven@kasvo.be
– Opsturen naar Steven Lucas, Secretariaat KASVO, Gentstraat 103 – 9700 Oudenaarde

Medisch attest/geneeskundig getuigschrift
Dit attest moet door de behandelende arts ingevuld worden.
Het origineel bezorg je aan Steven Lucas op dezelfde wijze als het meldingsformulier.


Wij hebben beide documenten nodig om een volledige aangifte te kunnen doen bij de
verzekeringsmaatschappij.


Stap 3

Bewijsstukken verzamelen en bezorgen aan Ethias
Verzamel de originele ereloonnota’s van de arts en eventuele kwijtschriften (geen kasticket) van de apotheker. Ethias zal jou ondertussen gecontacteerd hebben en meedelen hoe je deze documenten aan hen kan bezorgen. Neem eventueel een kopie voor jezelf.

Bewaar dit document.
Hopelijk heb je het nooit nodig, maar ingeval van … kan het een eerste hulp zijn bij het invullen van je papieren.