Aangifte ongeval

Beste atleet, ouder,

Als je geblesseerd geraakt tijdens de training of een wedstrijd ten gevolge van een ongeval, en je hebt medische verzorging nodig, dan kan je deze onkosten terugbetaald krijgen van de verzekeringsmaatschappij. Onze club is aangesloten bij de VAL (Vlaamse Atletiek Liga) en de liga heeft een verzekeringspolis afgesloten bij Ethias.

Om de tussenkomst van de verzekering en de terugbetaling van de medische kosten te bekomen is jouw medewerking belangrijk!

Stap 1

Meld het ongeval de dag zelf of de volgende dag aan Mevr. Els Balcaen, verantwoordelijk voor het secretariaat. Je hoeft hiervoor nog geen arts geraadpleegd te hebben. Opdat de verzekering zou tussenkomen is het heel belangrijk om zo snel mogelijk (binnen de 24u) met Els contact op te nemen !

Stap 2

Twee formulieren moeten ingevuld worden en zo snel mogelijk aan het secretariaat bezorgd worden. Je kan deze formulieren bekomen in het secretariaat of bij één van onze bestuursleden tijdens de trainingsuren.
Deze formulieren zijn:

Meldingsformulier
Dit formulier vul je zelf in en bezorg je aan het secretariaat.
  – Via de kantine ter attentie van Els Balcaen Balcaen (of via de KASVO-brievenbus aan de ingang van het atletiekterrein – kant zwarte, niet-elektrische hekken)
  – ingescand doormailen naar asvo@atletiek.be
– Opsturen naar Els Balcaen, Secretariaat KASVO, Hogerlucht 84, 9600 Ronse

Je mag deze gegevens ook per e-mail doorsturen. (asvo@atletiek.be)Medisch attest / geneeskundig getuigschrift
Dit attest moet door de behandelende arts ingevuld worden. Het origineel bezorg je aan het secretariaat op dezelfde wijze als het meldingsformulier.
Wij hebben beide documenten nodig om een volledige aangifte te kunnen doen bij de verzekeringsmaatschappij.

Stap 3

Bewijsstukken verzamelen
Verzamel de originele ereloonnota’s van de arts en eventuele kwijtschriften (geen kasticket) van de apotheker. Groepeer deze en bezorg deze aan het secretariaat. Wij bezorgen deze documenten aan de verzekeringsmaatschappij. Neem eventueel een kopie voor jezelf.

Het bestuur