Zomersportkamp cadetten

Er komt opnieuw een zomerstage voor KASVO-cadetten (°2009-2010) (enkel voor leden). Deze vierdaagse stage zal doorgaan van maandag 15 tot en met donderdag 18 juli 2024 en valt dus samen met de eerste zomerstage van de kan-min groep. De competitietrainers zorgen opnieuw voor een gevarieerd sportaanbod.


KostprijsInschrijving
€ 65,00
€ 16,25 met OK-kansenpas
KASVO-clubrekening: BE68 7390 2022 7834
Uiterste betaaldatum: 15 mei 2024

Cadetten die een kansenpas kunnen voorleggen betalen slechts 25 % van het inschrijvingsbedrag (enkel mits effectief voorleggen van de kansenpas of een kopie ervan)


maandag 15 juli 2024
09u00 – 13u00
dinsdag 16 juli 2024
09u00 – 13u00
woensdag 17 juli 2024
09u00 – 13u00
donderdag 18 juli 2024
09u00 – 16u00
Inschrijven via de online tool zomerstage cadetten

– De inschrijvingen zijn pas definitief na betaling (op rekeningnummer BE68 7390 2022 7834).
– Er volgt géén formele bevestiging van inschrijving na betaling. 
– Wie ingeschreven is én betaald heeft, krijgt automatisch en tijdig mailtje met alle nuttige info i.v.m. de stage. 
 
Wie ingeschreven is en niet tijdig heeft betaald, krijgt één herinneringsmail. Wie hierop niet tijdig reageert, wordt uit de deelnemerslijst geschrapt. 

Wat is inbegrepen:

  • Opvang van 08u00 (en op donderdag 18 juli ook avondopvang tot 17u00)
  • Inclusief broodjesmaaltijd met een drankje (maandag, dinsdag, woensdag, donderdag) en ook een fruitig vieruurtje (donderdag)
  • Mutualiteitsattest, waardoor gedeeltelijke terugbetaling van de deelnameprijs mogelijk kan zijn 
  • Fiscaal attest voor de cadetten die nog geen 14 jaar zijn op het ogenblik van de stage

Belangrijk:

  • Wanneer 3 kinderen uit eenzelfde gezin deelnemen aan eenzelfde sportkamp, krijgt het 3e kind € 20,00 korting op de deelnameprijs. Mochten er dus al 2 broers of zussen ingeschreven zijn voor het zomersportkamp van juli, dan bedraagt de deelnameprijs slechts € 45,00.

Annuleringsvoorwaarden: 
Annulatie met een medisch attest of een bewijs van overmacht:
Terugbetaling van het betaalde bedrag, verminderd met € 10,00 annulatiekost

Annulatie zonder medisch attest of een bewijs van overmacht:
– Tot 1 maand voor aanvang kamp (dus voor 15 juni):
Terugbetaling van het betaalde bedrag verminderd met € 10,00 annulatiekost 

– Minder dan 1 maand voor aanvang kamp (dus vanaf 15 juni):
Geen terugbetaling meer