Vrijwilligers

Onze club is steeds op zoek naar vrijwilligers om het vele werk lichter te maken. Elk engagement, hoe klein ook, telt voor ons en helpt de werking van onze club goed vooruit.

Voorbeelden van taken waartoe u zich kan engageren:

– Medewerker eetmoment
– Medewerker terrein wedstrijd
– Fotograaf op evenementen
– Éénmalig of op regelmatige basis een artikel schrijven (bv. wedstrijdverslag, verslag sportkamp, …. Dit voor op de website en clubblad Rode Loper)
– Medewerker social media, mailings, website, …
– Kidsjurylid of jurylid (hiervoor krijgt u uiteraard een opleiding aangeboden)
– Jeugdtrainer
– Lid van werkgroep jeugd of bestuur
– …

Voor meer uitleg hierover, spreek ons gerust aan.

We proberen steeds iedere vrijwilliger in te zetten volgens zijn persoonlijke interesse, beschikbaarheid en talenten.

Indien u interesse heeft om onze club te versterken, mag u steeds Gerben Hanssens aanspreken in de kantine (of per mail gerben@kasvo.be of 0494/44.55.21), of iemand anders contacteren binnen de club zoals trainer, werkgroep jeugd of bestuurslid.

Elk engagement van jullie, in welke vorm dan ook, is zéér welkom.

Bij voorbaat dank!