Lid worden – jeugd

Voor de jeugdcategorieën (° 2016-2010) kunnen we elk jaar rekenen op een massale belangstelling om in te schrijven. Om kwalitatieve trainingen te kunnen garanderen, beperken we het aantal atleten per trainingsgroep. Dit betekent dat we werken met wachtlijsten van zodra het maximum aantal atleten per categorie is bereikt. Die wachtlijsten worden op regelmatige tijdstippen geëvalueerd en van zodra er plaatsen vrij komen, kunnen atleetjes van de wachtlijst doorstromen naar de deelnemersgroep.

Klik hier voor een algemeen overzicht van de trainingsuren en de trainers voor de jeugd.


GA NAAR DE INSCHRIJFPAGINA

Wie ingeschreven is én betaald heeft, kan dan starten met de eerste training op woensdag 5 oktober 2022 (ook al start het atletiekseizoen pas officieel op 01/11/2022). Wie later inschrijft en/of betaalt, kan pas starten met de trainingen wanneer deze beide zaken in orde zijn.

Aangezien we merken dat de participatie aan competitie momenteel heel beperkt is, werd beslist om een minimum deelname vast te leggen. Wie onderstaand engagement tijdens seizoen 2022-2023 niet nakomt, zal bij ASVO niet kunnen inschrijven voor het seizoen 2023-2024!

Kangoeroes: geen specifieke voorwaarden tot deelname
Benjamins: deelname aan minstens 1 wedstrijd tijdens de winter en minstens 1 wedstrijd tijdens de zomer 
Pup/Min: deelname aan minstens 2 wedstrijden tijdens de winter en minstens 2 wedstrijden tijdens de zomer
 
Deze verplichte participatie aan competitie wordt in de eerste plaats opgelegd vanuit sportief oogpunt. Zo maken wedstrijden integraal deel uit van het atletiekgebeuren en wensen we dat iedere jeugdatleet hiervan proeft. Dat is ook het opzet van de Atletiekliga die voor clubs specifieke criteria inzake wedstrijddeelname heeft uitgewerkt. Hieraan werd dit jaar helaas helemaal niet voldaan door heel wat van onze jeugdatleten.

Mocht je kind aan de voorwaarden niet kunnen voldoen in het komende seizoen, door bv. een belangrijke en langdurige blessure, dan wordt gevraagd dit aan de jeugdcoördinator (beau@kasvo.be) te laten weten met de nodige staving, bv. een doktersbriefje.

Lidgeld seizoen 2022-2023

tarief A: vorig jaar lid en inschrijving en betaling voor 01/11/2022
tarief B: vorig jaar lid en inschrijving en/of betaling na 01/11/2022
tarief C: vorig jaar geen lid
Kangoeroes
° 2016
tarief A – n.v.t.
tarief B – n.v.t.
tarief C – € 75,00
Benjamins
° 2015-2014
tarief A – € 140,00
tarief B – € 150,00
tarief C – € 180,00
Pupillen
° 2013-2012
tarief A – € 140,00
tarief B – € 150,00
tarief C – € 180,00
Minemen
° 2011-2010
tarief A – € 140,00
tarief B – € 150,00
tarief C – € 180,00
 • Pupillen en miniemen die deelnemen aan voldoende wedstrijden kunnen een deel van dit lidgeld terugverdienen via het bonussysteem.
 • Opmerking: Betaling van (een deel van) het lidgeld met waardebonnen: Deze moeten voor 1 november ingediend zijn (kantine of brievenbus) om van de 10€ korting te kunnen genieten. Zolang bonnen niet ingediend zijn, is men ook niet definitief ingeschreven en ook niet aangemeld bij de VAL. Virtueel overmaken via mail/ whatsapp…. kan uiteraard niet.
 • Informeer ook bij je mutualiteit/werkgever of je in aanmerking komt voor een gedeeltelijke terugbetaling van je lidgeld. Een formulier voor de mutualiteit ontvang je automatisch na betaling van je lidgeld. Dit wordt meegegeven wanneer je jouw borstnummer/lidkaart komt afhalen in de kantine.
 • Nieuw aangesloten atleten krijgen een bonnetje voor een gratis wedstrijdtruitje dat geldig blijft tot 31/08/2023 (geldt niet voor kangoeroes).

Wanneer drie of meer atleten van eenzelfde gezin (wonend onder één dak) aansluiten, wordt het lidgeld vanaf de derde atleet met € 25,00 per persoon verminderd.

Voorbeeld voor een gezin van 4 personen waarvan alle atleten reeds in 2021-2022 aangesloten waren en waarbij de aansluitingen en betaling in orde zijn voor 01/11/2022:

CategorieLidgeld
(tarief B)
Kortingen
(€ 10,00 bij inschrijving voor 01/11 = tarief A)
(€ 25,00 vanaf 3 leden van hetzelfde gezin)
Lidgeld
(na korting)
2 masters€ 150,00 x2– € 10,00 x2€ 280,00
1 miniem€ 150,00– € 10,00 – € 25,00€ 115,00
1 cadet€ 150,00– € 10,00 – € 25,00€ 115,00
TOTAAL€ 600,00NA KORTING€ 510,00

Wij aanvaarden sport- en cultuurcheques van Edenred en Sodexo, maar enkel de papieren vorm ervan. Volgens ons contract hebben wij geen mogelijkheid om ook de elektronische te aanvaarden. Deze kunnen in de kantine worden afgegeven of in de KASVO-brievenbus worden gedropt, telkens met duidelijke naam van de atleet en uiteraard voor de vervaldatum. Om recht te hebben op korting bij vroeginschrijving voor atleten die vorig jaar al aangesloten waren, moeten de cheques ook voor 1/11 ingediend zijn.

Atleten die een kansenpas kunnen voorleggen betalen slechts 25 % van het lidgeld (enkel mits effectief voorleggen van de kansenpas of een kopie ervan)

 • € 18,75 voor een kangoeroe
 • € 35,00 / € 37,50 euro voor reeds aangesloten atleet *
 • € 45,00 voor een nieuwe atleet

(* bedrag afhankelijk van het moment van inschrijving)

Sodexo Sport & Culture Pass
Edenred Sport en Cultere Pass

Het lidmaatschap geeft recht op:

 • Lidmaatschap gedurende een volledig seizoen (van 01/11/2022 tot 31/10/2023) met mogelijkheid om in te stromen vanaf de week van 03/10
 • Aansluiting bij de Vlaamse Atletiek Liga (VAL)
 • Je ontvangt een borstnummer dat je gedurende het volledige seizoen op alle wedstrijden moet dragen
 • Verzekering tijdens trainingen (zowel in groepsverband als individueel) en wedstrijden
  • Kangoeroes: 1 begeleide training per week, niet tijdens de schoolvakanties
  • Benjamins-pupillen-miniemen: 2 begeleide trainingen per week, ook tijdens de schoolvakanties
 • Gebruik van de piste en de kleedkamers
 • Gratis deelname aan wedstrijden door KASVO zelf georganiseerd, tenzij de VAL/KBAB anders beslist
 • Vijf keer per jaar ontvang je het clubblad “De Rode Loper” (elektronisch of op papier)
 • Deelname aan het bonussysteem (niet voor kangoeroes en benjamins)
 • Een waardebon te gebruiken bij een eetgelegenheid in de kantine (data nog te bepalen) (niet voor kangoeroes)
 • Voor nieuwe atleten vanaf benjamins: een waardebon in te wisselen voor een gratis wedstrijdtruitje (wedstrijdtopje = waardebon + € 5). Het dragen van een officieel wedstrijdtruitje of -topje is pas verplicht vanaf de benjamin-categorie. Kangoeroes kunnen gewoon deelnemen in een rood T-shirt.
 • Korting bij de door KASVO georganiseerde paas- en zomerkampen voor jeugdatleten
 • Korting bij TOPSPORT Lebbeke
 • Korting bij aankoop artikelen bij Etixx (zie bovenaan website in de zwarte menubalk onder ‘Acties‘ ).
 • Universeel attest dat aanvaard wordt door elke mutualiteit om een deel van het lidgeld te recupereren (wie aangesloten is bij Railcare ontvangt een aangepast attest – je kan dit bij inschrijving in de opmerking vermelden)

De waardebonnen en attesten voor mutualiteit zullen samen met het borstnummer afgehaald kunnen worden in de kantine na ontvangst van het lidgeld. Hou hiervoor de website in de gaten!