Joggers – Coronamaatregelen november

Beste joggers,

Corona laat ons niet los, en met wat we gisteren vernomen hebben over de nieuwe maatregelen die de Vlaamse Regering ons oplegt, mag er maar in groepjes van 4 meer gelopen worden.

Het is dus niet meer mogelijk om samen af te spreken met de ganse groep. De curves blijven stijgen en voorzichtigheid is van het grootste belang nu. Indien jullie joggers wensen te lopen, kan je best met een paar afspreken. Dit hoeft niet per sé aan het stadion te zijn, maar kan ook bij jullie in de buurt. Zorg ervoor dat jullie AFSTAND bewaren, we komen immers allemaal uit andere bubbels. Maar vergeet niet: bewegen in open lucht blijft gezond.

Voor enkele joggers onder ons is de voorbereiding voor de halve marathon die gezamenlijk zal worden gelopen volop aan de gang. In bijlage vinden jullie het verdere schema die je individueel of in groepjes van maximum 4 personen verder kan afwerken. Het is jammer, maar het kan nu eenmaal niet anders. Het schema eindigt op 8 november, en de weken die volgen zijn richtlijnen. Elk op zijn eigen tempo.

Van zodra het dan mogelijk is, zullen we afspreken welke dag die best gelopen wordt. Hopelijk in een beter klimaat. Vergeet ook niet voor de liefhebbers dat de 12-dorpenloopjes nog steeds aan de gang zijn. Ze staan op het schema vermeld.

De voorbije weken ontstond er ook nog een trager groepje dat het schema niet volgt. Ik neem normaal de woensdag en de vrijdag dat groepje voor mijn rekening. Wij lopen ongeveer een uurtje aan een trager tempo.

Gorik en Sarah volgen het schema. Hopelijk kan dit snel terug opgenomen worden in betere perioden.

Indien jullie naar de avond toe op pad gaan: FLUO HESJE en LICHTJE niet vergeten. Het is van het grootste belang om gezien te worden.

cid:image001.png@01D6AD5B.03290F20

Hou het veilig, voor jezelf en je naasten en hopelijk blijft iedereen gezond.

Sportieve groeten, Carine