De Rode Loper – editie 382

Beste KASVO-leden en -supporters,

Wat er zo stilaan zat aan te komen, is gebeurd: op de Belgische kampioenschappen aflossingen heeft ons damesteam 4x400m een absolute toptijd neergezet en het nationaal record voor clubteams verbeterd. Onze junioren mannen zorgden bijna voor een gelijkaardige stunt door in hun 4x400m de derde tijd ooit neer te zetten en op minder dan een halve seconde van dat record te stranden. Hun tijd was wel goed voor een nieuw provinciaal record. In beide teams enkel atleten die bij ASVO zijn gevormd, vaak vanaf zeer jonge leeftijd: we mogen deze prestaties dus zeker beschouwen als het resultaat van een goede omkadering vanaf de jeugdcategorieën. Proficiat aan iedereen!

Tijdens de wedstrijdarme periode die er nu aankomt, organiseren we opnieuw een eetfestijn, en dit op zaterdag 29 en zondag 30 oktober. Dergelijke formule zullen we voor het laatst toepassen; we hopen dan ook op een grote opkomst. Vanaf volgend jaar zal er meer dan eens per jaar iets lekkers in de kantine worden aangeboden, doch op
kleinere schaal. Dit zal onze inkomsten evenzeer ten goede komen, en biedt onder andere het voordeel dat iedereen wel eens aanwezig zal kunnen zijn.

Onze grootste organisatie van het komende winterseizoen wordt traditiegetrouw de Veldloop Stad Oudenaarde – Memorial Valentien De Smet, die zal plaatsvinden op zondag 4 december. In het verleden mochten we op deze wedstrijd soms meer dan 1.000 deelnemers en nog meer toeschouwers verwelkomen – we hebben de ambitie dit jaar even goed te doen. Wie wenst mee te helpen bij de organisatie, kan zich alvast melden bij een bestuurslid.

In december zal ook de Algemene Vergadering, het hoogste beleidsorgaan van de vereniging, samenkomen. Deze Vergadering zal het ontslag van Els Balcaen uit de beheerraad officieel bekrachtigen. Na 25 jaar inzet voor de club, waarvan een lange periode als secretaris, wensen de andere bestuursleden haar uitdrukkelijk te bedanken voor het geleverde werk, en we hopen dat we daarin niet alleen staan. Velen lijken het evident te vinden dat mensen zich jarenlang belangeloos inzetten voor een vereniging, daarbij vaak een grote verantwoordelijkheid dragen en ook in vakantieperiodes gewoon met het werk moeten doorgaan om bijvoorbeeld toe te laten dat atleten aan
kampioenschappen kunnen deelnemen of vergoedingen worden uitbetaald – het afscheid van Els is ongetwijfeld een goede gelegenheid om daar eens bij stil te staan…

Pieter Demetter, voorzitter