De Rode Loper – editie 384

Beste KASVO-leden en -sympathisanten,

Het eerste weekend van het nieuwe jaar zal wellicht door velen onder ons niet snel worden vergeten. Alles begon op vrijdagavond 6 januari met een Nieuwjaarsreceptie waarop onze boekhouder Patrick samen met twee andere koningen en hun gevolg het vuur aan de lont staken. Na een woordje van de voorzitter en het uitdelen van de bonussen aan de atleten die goed hadden gepresteerd, werd gezongen en zelfs gedanst door zowat alle aanwezigen. Zoals het een sportclub betaamt, ging dit echter niet door tot in de late uurtjes: het bonte gezelschap dat iedereen verraste, verplaatste zich naar andere gelegenheden waar koninglopers welkom waren.

De dag erna werden we door het stadsbestuur ontvangen voor de huldiging van onze kampioenen en kampioenenteams. De Sche-pen van Sport had het in zijn toespraak onder andere over de uitstekende kwaliteit van de Rode Loper, iets waarover we overigens regelmatig worden aangesproken. Hetzelfde geldt voor de KASVO-website.

Op zondag was het opnieuw feest: op het provinciaal kampioenschap indoor werden 12 medailles behaald en gingen vier clubrecords voor de bijl. Dat records werden gebroken in zowel lopen, springen als werpen illustreert dat er op alle vlakken vooruitgang wordt gemaakt. De cluboverschrijdende samenwerking met zeer gespecialiseerde trainers zal dan ook nog worden uitgebreid. Via communicatie en overleg komen hun expertise en wetenschappelijke kennis niet alleen de rechtstreeks betrokken atleten, maar ook onze trainers en dus onze club in het geheel ten goede.

Ook onze veldlopers lieten zich intussen niet onbetuigd. Zo waren er overwinningen op onze eigen Veldloop Stad Oudenaarde – Memorial Valentien De Smet en meerdere andere veldlopen in eigen land, en een uitstekende 26ste plaats op het EK Veldlopen in Italië. Het doet ook plezier vast te stellen dat onze eigen atleten en in het bijzonder de jongeren, sterk vertegenwoordigd waren in Oudenaarde. Zo zal Valentien nooit worden vergeten, en wordt de basis gelegd voor mooie prestaties later dit jaar.

Intussen kan reeds worden ingeschreven voor onze Jong KASVO-sportkampen tijdens de paas- en zomervakantie. Dit zijn ideale gelegenheden om (verder) kennis te maken met onze club en alle takken van de atletiek. Ook hier is snel zijn de boodschap, onze sportkampen kunnen altijd op veel interesse rekenen!

Pieter Demetter, voorzitter