De Rode Loper – editie 388

Beste KASVO-leden en -sympathisanten,

Met reeds 351 atleten die zich voor het nieuwe seizoen hebben ingeschreven, kunnen we stellen dat onze vereniging aantrekkelijk blijft voor zowat iedereen die atletiek wenst te beoefenen. Van jogger tot topatleet: iedereen vindt dan ook zijn gading bij ons, en wordt op een gepaste manier begeleid. Bart Callebaut zal voortaan de recreantengroep onder zijn hoede nemen. Het bestuur dankt van harte Betty Peyskens die dit jarenlang met hart en ziel heeft gedaan, en Bart heeft begeleid bij zijn instap als trainer.

Traditiegetrouw wordt onze veldloop, de Grote Prijs Stad Oudenaarde – Memorial Valentien De Smet, onze eerste organisatie van het nieuwe seizoen. Voor dit evenement, dat doorgaat op zondag 3 december, zoeken we nog enkele medewerkers; wie zich geroepen voelt op één of andere manier te handen uit de mouwen te steken, kan zich melden bij Freddy Ketsman of een ander bestuurslid. Bij de competitieve wedstrijden voegen we dit jaar voor het eerst een recreatieve G-veldloop, die reeds om 11u van start zal gaan. We hopen ook aan atleten met een beperking een mooie dag aan te bieden; het zou fijn zijn mocht er voor deze mensen behoorlijk wat publiek opdagen.

Onze volgende Algemene Vergadering vindt plaats op zaterdag 16 december om 10u30. De leden van deze Vergadering zullen nog een persoonlijke uitnodiging ontvangen, maar we vragen hen nu reeds deze datum vrij te houden teneinde het vereiste quorum aan aanwezigen te halen.

We maken van dit voorwoord ook graag gebruik om iedereen uit te nodigen naar de KASVO-Nieuwjaarsdrink op vrijdag 5 januari vanaf 19u30 in onze kantine. Traditiegetrouw zullen daar ook de bonussen worden uitgereikt aan de atleten die aan alle voorwaarden voldoen. Het reglement is duidelijk en er zal niet van worden afgeweken – de club is te groot om iedereen gewoonweg op zijn wenken te bedienen.

Op vrijdag 26 januari om 20u is er dan het Sportreferendum 2023 van de stad Oudenaarde. Dit zal doorgaan in de Sporthal Rodelos. Het bestuur zal enkele atleten nomineren; jullie aanwezigheid zou hen zeker plezier doen!

Pieter Demetter, voorzitter

LEES VERDER