Info mutualiteitsformulier

Regelmatig ontvangen we formulieren of papieren om in te vullen voor de mutualiteit. Een extra papier of formulier invullen is niet nodig.
Elke KASVO-atleet krijgt immers automatisch (al dan niet met borstnummer) een reeds ingevuld mutualiteitsformulier dat in ELKE mutualiteit, behalve RailCare, wordt aanvaard.

Bijgevolg zullen enkel Railcare formulieren bijkomend ingevuld worden.

Alvast bedankt om hiermee rekening te houden.