Wijzigingen jeugd vanaf seizoen 2022-2023

Trainingen: verzamel- en afhaalplaats

Nu Corona achter ons lijkt te liggen, stappen we af van de destijds ingevoerde verzamelplaats (zwarte hekken). In de plaats hiervan wordt weer op de piste/in de tribune zelf verzameld en afgehaald. Wel is er nog steeds geen parkeergelegenheid op de binnenparking (groene hekken). Deze is voorbehouden voor trainers, bestuursleden en atleten van de oudere categorieën.

Wedstrijden: minimum deelname

Aangezien we merken dat de participatie aan competitie momenteel heel beperkt is, werd beslist om een minimum deelname vast te leggen. Wie onderstaand engagement tijdens seizoen 2022-2023 niet nakomt, zal bij ASVO niet kunnen inschrijven voor het seizoen 2023-2024!

Kangoeroes: geen specifieke voorwaarden tot deelname
Benjamins: deelname aan minstens 1 wedstrijd tijdens de winter en minstens 1 wedstrijd tijdens de zomer 
Pup/Min: deelname aan minstens 2 wedstrijden tijdens de winter en minstens 2 wedstrijden tijdens de zomer

Deze verplichte participatie aan competitie wordt in de eerste plaats opgelegd vanuit sportief oogpunt. Zo maken wedstrijden integraal deel uit van het atletiekgebeuren en wensen we dat iedere jeugdatleet hiervan proeft. Dat is ook het opzet van de Atletiekliga die voor clubs specifieke criteria inzake wedstrijddeelname heeft uitgewerkt. Hieraan werd dit jaar helaas helemaal niet voldaan door heel wat van onze jeugdatleten.

Mocht je kind aan de voorwaarden niet kunnen voldoen in het komende seizoen, door bv. een belangrijke en langdurige blessure, dan wordt gevraagd dit aan de jeugdcoördinator (beau@kasvo.be) te laten weten met de nodige staving, bv. een doktersbriefje.